Over ons:

www.veldekens.be is de voorlopige website van de bewonersgemeenschap "De Veldekens".

"De Veldekens" is de nieuwe wijk in 2600 Berchem-Antwerpen, ruwweg gelegen tussen   De Roderveldlaan, de Berchemstadionstraat, de Fillip Williotstraat en gegroepeerd rond het parkje.

Samengeteld gaat het over bijna 400 woongelegenheden met zo'n 1.200 bewoners!

Doel:

De bedoeling is om via overleg   en inspraak te komen tot een aangenaam en mens-gericht leefklimaat in onze wijk.
Opportuniteiten worden uitgewisseld, eventuele knelpunten worden besproken, gemeenschappelijke activiteiten vinden een gemeenschappellijke organisatie.
De vertegenwoordigers van   de bewonersgroepen (Raad van Bestuur van de Vereniging van Mede-eigenaars, waar aanwezig) in de verschillende gebouwen van deze wijk zijn momenteel de spreekbuis.

Wie:

  • "De Cogghe-woningen": Veldekens, Breemheuvel, Grootveld, Leerkens. Verenigd in de VZW De Veldekens. (86 woningen)
  • "Orpheus I en II": Langveld 2 tot en met 12. (72 appartementen)
  • "Orpheus III": Langveld 14 tot en met 18. (35 appartementen)
  • "De Parkappartementen I en II": Langveld 1 tot en met 7. (30 appartementen)
  • "De Parkappartementen III en IV": Hoogveld 1 tot en met 7. (30 appartementen)
  • "Orpheus IV": Hoogveld 2 tot 10. (60 appartementen)
  • "De Tuinwoningen": Achtersteveld, Middelsteveld. (30 woningen)
  • "RVT De Veldekens" (Vulpia): Het rusthuis aan de Grote Weide. (160 bewoners)
  • "De Williotflats": Filip Williotstraat. (30 appartementen)
 
 
  Site Map